Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2020 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
IČO:61989592
Ulice:Tř. Míru 115
PSČ:771 11
Obec:Olomouc
Okres:Okres Olomouc
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.upol.cz/fakulty/ftk
Rok založení:1991
Poč. pracovníků:50-99
Popis:Základními studijními směry fakulty jsou: studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, rekreologie a studium Managementu sportu a trenérství. Magisterské studium je koncipováno jako pětileté a dvouleté navazující, bakalářské studium jako tříleté. Na fakultě je rovněž realizován doktorský studijní program v oboru kinantropologie. Magisterské studium Učitelství tělesné výchovy, Fyzioterapie a Rekreologie probíhá pouze formou prezenční, studijní programy Aplikované tělesné výchovy probíhají ve formě prezenční i kombinované, zbývající bakalářské studijní programy probíhají pouze ve formě kombinované.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2021 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.