Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Froněk, s.r.o.
IČO:47534630
Ulice:Zátiší 2488
PSČ:269 01
Obec:Rakovník
Okres:Okres Rakovník
Typ org:Inovační firmy
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fronek.cz
Rok založení:1992
Poč. pracovníků:100-199
Popis:- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - nákup a prodej stavebního materiálu - na základě Oprávnění k hornické činnosti vydaného Obvodním Báňským úřadem v Kladně ze dne 14.3.1994 č.j. 1000/94 : a)- otevírka,příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání, b)- zřizování,zajišťování a likvidace lomů, c)- úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, d)- zřizování a provozování odvalů,výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm.a) až c) - silniční motorová doprava nákladní - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví - pronájem movitých věcí - ubytovací služby - testování, měření a analýzy
Odvětví (1):Stavebnictví
Odvětví (2):Výzkum a vývoj
Odvětví (3):Služby převážně pro podniky
Odvětví (4):Činnosti v oblasti nemovitostí
Odvětví (5):Pohostinství a ubytování
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.